Internaciona Ido-renkontro dum la tempo inter la 19ma til la 25ma di oktobro 2007

en Paris

 

 

 


Generala raporto pri la renkontro:

 

L'internaciona Ido-renkontro 2007 organizita da ULI okazione dil 100ma aniversario di Ido eventis dum la tempo inter la 19ma til la 25ma di oktobro 2007 en la

CISP MAURICE RAVEL (Centro internaciona di sejorno en Paris) en Paris. La hotelo CISP (Centre International de Séjour de Paris), ube  rezervesisa la

dormochambri e la kunsideyo,  situesas en la 12esma distrikto di Paris apud la bosko di Vincennes.

Partoprenanti venita de Chinia, Estonia, Francia, Germania, Hispania, Nederlando, Portugal e Sueda festis joyoze ed amikale la centesma aniversario di Ido.

Malgre la striko di metroo e di treno, qua eventis en Francia e qua perturbis kelkete la programo, ni sucesis bone laborar e vizitar Paris.
La sunoza vetero permisis facar tre agreabla promenadi pede tra la urbo ed anke nave sur la rivero Seine.
Ni trovis facile tre bona e chipa restorerii e repastis anke kelkafoye che la tre bona ipsa-servo di nia hotelo.
Dum kelka dii ni povis vidar la turmo Eiffel proxime e vizitar la katedralo Notre-Dame, la Centro kulturala Pompidou, la tombeyo Père la Chaise ube stacas multa sepulturi di famoza homi ed ube 147 kombatanti di la "Commune de Paris" fusilagesis la 28ma di mayo 1871.
Ni vizitis anke la distrikto di Montmartre, qua situesas sur kolineto atingebla per funikularo ed ube situesas la baziliko St Pierre e la placo di Tertre kun olua multa piktisti.
De ibe on juis tre bela vidajo di Paris.
Altra vizito komencis de extere la muzeo di Louvre til l'Arc de Triomphe pasante tra la gardeno di "Louvre", la placo di "La Concorde" e "les Champs Elysées".
Ni ne oblivis irar al Collège de France en la 5ma distrikto di Paris ube la Komitato dil Delegitaro por la helplinguo internaciona kunsidis dum oktobro 1907 e festar ca centesma aniversario per kansoni e bona e saporoza boteli de franca vino!

Loïc Landais

sekretario di ULI

Kliktante hike vu povas spektar omna fotografuri facita di Anvarzhon Zhurajev dum l'Ido-renkontro 2007 en Paris!

 

Raporto pri la laborkunsidi:

Diversa punti diskutita da la partoprenanti dum la laborkunsidi e pri olqui la DK dil ULI devos agar:
1) Problemo di arkivi stokigita che Heidi e Alfred Neussner:
Eberhard Schölz mencionis la sugesto da Ferdinand Moeller ke la maxim importanta verki esez profesionale *skanata.
On propozis *skanar la maxim importanta e rara idaji qui trovesas en l'arkivo e konservar oli kom "pdf"-dokumenti sur ROM-diski por segun bezono riimprimar oli.
Alfred Neussner dicis ke plu urjanta kam la *skanado esas decidar pri la loko a qua on povus transportar la libro-stoko.

2) Moldavia propozesis kom lando ube povus eventar l'internaciona Ido-renkontro 2009 :
On propozis ke Vlado Yakovenko irez vizitar George Ciubotaru en Chisinau (Moldavia) por explorar la posibleso organizar l'Ido-renkontro 2009 en Moldavia.

Altra eventuala posiblesi povus esar :
- en Estonia pri la helpo di Anvarzhon Zhurajev
- en Santander (Hispania) kun la helpo di Pilar Gomez Movellan
- en Hong Kong kun la helpo di Donald Gasper

3) Eberhard informis ke la votilo pri l'elekto di nova DK sendesis ad omna ULI-ani.
Dek personi kandidatesis oficale.
Do segun la statuti admaxime 5 personi povus adjuntesar en ca listo da la votanti.
Steve Walesch qua ne kandidatesis ja adjuntesis en la voto-listo da Eberhard Scholz e Ferdinand Möller qua elektesis da la DK por administrar l'elekto.
(Segun me nula artiklo di statuti permisas tala adjunto!)

4) Robert Pontnau propozis su kom nova redaktero di PROGRESO:
Pos la demisiono di kooptita redaktero Gonçalo Neves ja anuncesis ante la konfero, Robert Pontnau propozis su kom nova redaktero di PROGRESO.
-Esas la redaktero qua decidas quala artikli publikigesos.
-La DK devas explorar la imprimala e postala kusti por trovar bona solvuro (Slovakia, Chekia ?).
-L'abono-preco definesos segun la povreso di landi.
-Gratuita difuzado di PROGRESO a nationala biblioteki esas aceptebla.
-Omna-yare ni devas riquestionar ti qui recevis ol gratuite pri lia deziro recevar ankore PROGRESO?
-Gratuita pdf versiono di PROGRESO refuzesis da Robert Pontnau e Gonçalo Neves pro ke lore nulo deziros abonesar a la paperala versiono di PROGRESO.
  Ma la publikiko di kontenajo di PROGRESO per interreto esas dezirebla segun Gonçalo Neves.
  Tamen pagenda pdf versiono min chera kam la paperala versiono esus eventuale posibla.

Gonçalo Neves remarkigis ke PROGRESO ne povas esar privata afero.
Donald Gasper propozis riimprimar anciena artikli di PROGRESO en historiala rubriko.
Pilar Gomez propozis anke uzar artikli di la anciena Suedala revuo MONDO.
Eberhard Scholz dicis ke PROGRESO devas reflektar nia tempo.
Anzvarzhon Zhurajev propozis facar sistemo pri interretala publikigo por yuna personi quale l'Esperanto movado havas.
PROGRESO povus uzar kontributaji di ca sistemo.

5) La yarala kasraporto dil ULI ne devas publikesar en PROGRESO pro ke ca revuo sendesas anke a ne-membri dil ULI.
Ca kasraporto devas sendesar nur ad omna membri dil ULI.

6) Publikigo di konfidencala raporto sendita al Komitato dil Delegiitaro en 1907:
Gonçalo Neves anuncis ke kelka monati ante nun il recevis da linguisto esperantista sat konocata  exemplero di konfidencala raporto mashinskribita en franca linguo (70 pagini),
quan la Komitato dil Deligiitaro recevis en 1907 por analizar e nultempe pubilkigita til ca yaro.
Gonçalo analizis la raporto ed opinionas ke il esas interesanta historiala dokumento qua devas publikigesar.
Ma pos probir skanar la dokumento, Gonçalo ritipis ol dum sua vakanci en agosto 2007 ed esperas publikigar ca raporto kun prefaco ed infra komenti en Ido ante la yarfino.

La Sekretario dil ULI
Loïc Landais

Kliktante hike vu povas spektar fotoprizentado pri la laborkunsidi e kelka partoprenanti kreita di Anvarzhon Zhurajev

 

Yen impresi di kelka partoprenanti:

 

Kar amiki,

Hodie, la 24ma di oktobro 2007, me retrovenis de Paris, ube me partoprenis la jubileal Ido-konfero, qua finos erste morge. Kun granda joyo me rividis
ancien amiki e konoceskis novi, parolis nia komuna linguo tante bel e melodioza, kompris nova Ido-libri e broshuri e trapromenis la sempre
charmant e marveloza Paris, ube me ne faliis vizitar i.a. loki historiale importanta por Ido: la Grand Palais (ube eventis l'Universal Expozo en
1900), la Collège de France (ube naskis Ido), la strado Pierre Nicole, 7 (ube habitis Couturat) e l'impresiva kirko Saint-Vincent-de-Paul

(ube segun semblo baptesis Louis de Beaufront). Neobliviebla experienco!

Kordiale,
Gonçalo Neves

 

 

Kar amiki,

ni informas vi pri generala detali di la jubileala renkontro en la sat bona hotelo CISP ( Centro internaciona di sejorno en Paris)
Partoprenanti venis de sequanta landi :
Portugal
Hispania
Francia
Nederlando
Germania
Polonia
Estonia
Suedia
Chinia
Tri mulieri esis prezenta.
La maxim evanta partoprenantno evas 80 yari, la maxim yuna evas 32 yari.
On ne nur konversis per Ido ma anke per la linguo di surdi.

Saluti de
Vlado Yakowenko ed Eberhard Scholz

 

Kliktante hike vu povas spektar fotoalbumo facita dum l'Ido-renkontro di Vlado Yakovenko

 

 

Til rivido okazione dil Ido-renkontro 2008 en Neviges (Germania)!!!

 


 

Retro a la frontispico pri Ido-konferi e -renkontri

Retro a la komencpagino dil ULI

Retro a la pagino "Ido Hodie"

 

Retro a la duesma ret-situo di ULI