English-Ido Dictionary : Z

zaccho, zocco: soklo.

zeal: zel-o; -ous: -anta, -oza; to be z.ous: (intr.) -ar.

zealot: zel-oz(ul)o, seido; fanatic-(ul)o.

zebra: zebr-o; z. colored: -ea, -o-bunta.

zebu: zebuo.

zenith: zenito; (fig.) somito, kulmino.

zeolite: zeolito.

zephyr: zefiro.

zero: zero.

zest: (piquancy) saporo (cf. savuro; zesto).

zeugma: zeugmo.

zigzag: (intr.) zigzagar; (line) zigzago.

zinc: zink-o, -a.

zincography: zinkografio.

zinnia: (bot.) zinio.

zircon: zirkono.

zirconium: zirkonio.

zodiac: zodiako.

zone: zono.

zoocecidia: zoocecidio.

zoography: zoografio.

zoolatry: bestio-kulto.

zoology: zoology-o; -gist: -isto; -gical: -ala.

zoophyte: zoofito.

zoosperm: zoospermo.

zoospore: zoosporo.

zouave: zuavo.

zounds: per la diablo!

zucchini: zukino.

zygoma: zigomato.

zygomorphic: zigomorfa.

zygospore: zigosporo.

zygote: zigoto.

zymase: zimaso.

zymogen: zimogeno.

zymology: zimologio.

zymosimeter: zimosimetro.

zymotechnies: zimotekniko.