Unionen för det internationella språket

 

Ido

 

Reformerad och förbättrad Esperanto, antaget Internationellt i Paris i oktober 1907 som "internationellt hjäpspråk" av Delegationen för antagandet av ett Internationellt hjälpspråk

 

 

Ido är ett språk, som föddes i början av det 20:e århundret på inrådan av Delegationen för antagandet av ett Internationellt Hjälpspråk.. Man erhöll stöd av mer än 200 medlemmar av internationella akademier och universitetsfakulteter och mer än 300 internationella föreninger. Ido är frukten av ett långt förberedande arbete av representanter med uppgiften att lösa problemet med ett världsspråk. Den lösning man enades om var att utarbeta ett internationellt hjälpsråk, lätt att lära och baserat på ett internationellt ordförråd.

 

Denna Delegation etablerades år 1900 och kommittén kom till 1907. Kommitttén bestod av framstående språkmän,vetenskapsmän och filosofer och man enades om att acceptera och modifiera Esperanto.

 

Ursprungligen hade Esperanto bokstäver försedda med vissa tecken

( ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ) som Ido fördömde. Ido accepterade många afix, som Esperanto däremot saknade (-iv-al-oz)

 

 

Sänd digitalt postkort till en vän!

Levereras utan kostnad av  

All-Yours Internet Solutions

                                           

               Frågor? Kontakta oss genom     

               http://www.uli-ido.info/ULI_kontakto.php   

                                          

 

Kerstin Åkerlund

Lingonstigen 66,

S-973 32 Lulea

SVERIGE