UNIVERSALA
METODO


LERNOLIBRO  PRO  IDO
– LA  LINGUO  INTERNACIONA –


Imprimita en la frua Ido revuo
ĞInternaciona Pioniroğ
dum 1909 – 1910

Riskribita e modernigita da
Richard Stevenson
2002

Negrave korektigita da Hermann Philipps en 2010
 

UNIVERSALA  METODO

IDO-LERNOKURSO

Dum la frua yari di Ido, plura revui aparis. Un esis Internaciona Pioniro (1909), redaktisto A. Haugg, München, Germania. Ta revuo «kredis helpar la propagala agemeso publikante instruktiv artikli pri historio, evoluciono, e la plufaciligo di la propagado pri mondala helpolinguo generala, e pri nia propra linguo, la internaciona linguo di la delegaciono specale. Iton ante omno servas la Universala Metodo, lernmetodo qua volas instruktar la detali di nia extreme instruktiva linguo.»

Kande me riproduktis ta Metodo, me astonesas ke la gramatiko ed espelado di la 1909-versiono di Ido bezonis tre poka chanji. Do pruvo ke la decidi di la Delegaciono ya esis saja e justa, malgre desfortunoza alegaji.

La precipua chanji esas:

  1. La uzado di des- vice mal- (por antonimi).
  2. La uzado di ilua edc. vice sa quale pronomi posedala.
  3. La uzado di la nombro non vice nov (por evitar la radiko nov-).
  4. La uzado di tote vice tute.
  5. La litero y nun esas konsonanto. Quale vokalo, l'espelado uzas i.
  6. La uzado di ma vice sed.
  7. La reguli di acento tonika subisis certena chanji.

Por facar ta Universala Metodo uzebla hodie e do furnisar kurso por nuna lernanti, me efektigabas la chanji deskriptita supre, ma tamen, l'aranjo originala e la diversa exempli restas netushita.

Komprenende, ta kurso ne esas apta por absoluta komencanto, nam on bezonas kelka savo di nia linguo por komprenar la lecioni. Tamen, la Universala Metodo montras ed explikas diversa punti di espelado, gramatiko ed uzado quin lernanto forsan konsideras desfacila o neklara.

Proximigante en 2007 la centyaro di l'origino di nia linguo, esas instruktiva deskovrar la forteso di la gramatiko e l'apteso di la bazala vortaro.

Pro sua flexebla alfabeto, Ido esas tote apta por irga temo e per irga moyeno di komunikado. Konsiderante ke olim on uzis plumo e papero, nuntempe nia linguo esas egale uzebla per elektronala moyeno. Nova vorti pri diversa temi adiras yarope, ankore Ido povas produktar universala e rikonocebla versiono. Ta procedo devas durar.

LINGUO  QUA  STAGNAS,  MORTAS !KONSILI  A  LA  STUDIANTI

(Utila vorti, unesme expresita da la Ido-pioniro L. de Beaufront en 1924).

[Nuntempe, on povas obtenar dicionarii en nacional lingui de diversa Ido-adresi quin on trovas per l'interreto, Simile, de la sama fonto, certena dicionarii esas trovebla, deskargebla ed imprimebla.]
 

INDEXO  DI  LA
LECIONI

Indexo
Leciono   1
Leciono   2
Leciono   3
Leciono   4
Leciono   5
Leciono   6
Leciono   7
Leciono   8
Leciono   9
Leciono 10
Leciono 11
  .........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
  1
3
8
14
22
30
36
42
47
53
60
66