Uniono por la Linguo Internaciona

Oficala Pagino

 

Esperanto reformita e plubonigita, adoptita internacione en Paris dum oktobro 1907, kom “idiomo helpanta internaciona”, da la Délégation pour l’adoption d’une langue auxiliaire internationale

Ido esas linguo naskinta komence dil 20ma yarcento pos la konsultado dil Delegitaro por la adopto di Internaciona Helplinguo recevinta la susteno di plu kam 1200 membri di Akademii e di Fakultati di Universitati e la apogo di plu kam 300 asociuri internaciona. Ido esas la frukto di longa procedo di reprezentanti recevinta la mandato solvar la mondal lingual problemo. Elaborar internaciona linguo facile lernebla fondita sur la internaciona vortaro esis la solvuro adoptita.

Ica Delegitaro esis establisita en 1900, e komitato esis nominita en 1907. Ica komitato havis eminenta linguisti, ciencisti e filozofi, e li rezolvis aceptar e modifikar Esperanto. Tale Ido naskis.

Origine, Esperanto havis supersignizita literi (?, ?, ?, ?, ?, ?) quin Ido abolisis. Ido aceptis plusa afixi quin Esperanto indijis (-iv, -al, -oz).

 

.

Questioni? Kontaktez kun ni per nia interreta kontaktformulario

Dicionarii pri Ido
Ido

 

Kar amiki

Me opinionas ke l'Ido-movemento atingis icayare importanta etapo en olua
historio.  Kelka yari ante nun, dum la frua 1990a yari, on parolis serioze
pri la posibleso ke Ido ne transvivos.  Nun ni povas konstatar, ke Ido es
tre vivanta kun tre aktiva komuneso di idisti.

Ni ankore havas nia central revuo Progreso, nun kun nova stilo plu moderna,
e nova redakeri.  Ultre to Ido-Saluto ne krulis, nam ol anke trovis nova
redaktero.  Ni organizas konferi internaciona, ultre diversa plu mikra
kunveni en Germania e Britania.  L'Ido-kulturo es tre sana, kun l'ankora
importo di la verkaro da Andreas Juste, e nun nova Ido-poeti e skriberi
aparanta.

Ultre omna co nia interretala movemento es tre aktiva e diversa, kun plura
listi, inkluzante Idolisto e Linguolisto.  Per to, ma ne nur per to, ni
atraktis multa nova idisti, qui plurichigas nia komuneso.  E nature ni
ankore havas inter ni multa eminent ed experiencoza samideani.

Me kredas ke nuntempe ni povas konstatar nova fazo dil Ido-movemento, tale
ke me volus nomizar ol 'La Nova Movemento'.  Me volas kaptar la nuna stando
per dokumento pri l'idala komuneso nuntempa.  Altravorte, me volas facar
'fotografuro' di la movemento en 2002.  Me volas inkluzar la sequanta temi:

La movemento en Germania
La movemento en Nederlando
La movemento en Britania
La movemento mondala
Revui
La heredajo de Andreas Juste
Ido en l'interreto
Konferi
La precipua idisti
La linguo
Stabilista skolo
La strukturo di la movemento
L'Ido-kulturo

Ol esus unika okaziono, konservar por sempre la formo di la nuna movemento.

Kordiale

James Chandler
 

 

Altra komencpagini en Ido
e pri la Linguo Internaciona

 

 

Abonez nia e-postal diskutforumi!

E-postal dissendo-listi

Por abono, sendez vakua mesajo. Vartez l’arivo di mesajo komfirmanta. (Plusa instrucioni che la URL-i indikota o questionez  info@idolinguo.com)

 

 

 

Ido, kom solvuro por la linguo-problemo, anke propagesas per nacional lingui e nacional grupi

                              Questioni? Skribez a l’ administrero e lu quik respondos!
                             
ido-angla-owner@yahoogroups.com

 

 

 

 

Revui en Ido

Progreso, la neevitebla revuo di l'Uniono por la Linguo Internaciona (ULI).

 

Yaral abono di Progreso 15,- EURO, specimeno 1 respond-kupono  o sama valoro kom neuzita postmarki

Komendebla de la kasistino dil Uniono:

 

Marion Kasper

Mühlhalde 1/1

D-88682 Salem

Germania
 

Kuriero Internaciona. Publikigita en Francia, Jean Martignon es olua kreinto. Tradukuri ed originala kreaji aparas ye singla trimestro.

Yaral abono di "Kuriero Internaciona" 10 EURI
Por recevar exemplero, skribez ad:
Jean Martignon,
12 rue Maurice Utrillo,
F-91600 Savigny-sur-Orge,
Francia.

Ido-Saluto. Produktita en Germania
Por plusa informi skribez ad:
Ido-Amiki Berlin

c/o ver.di-Landesbezirk Berlin/Brandenburg

FB Medien / AG Ido

Köpenicker Straße 30

D-10179 Berlin
Germania

 

 

Specala Ofrado  da la Germana Ido-Societo por nova komencanti


La Germana Ido-Societo volunte transsendas a nova komencanti ed a nova membri di nia interreta Ido-forumi gratuita specimeno di Ido-revui.
Qua deziras recevar ca specimeno, ta voluntez sendar lua deziro  a la postala-adreso dil  literaturadministranto dil Germana Ido-Societo


Alfred Neussner
Thüringer Strasse 03
D-37284 Waldkappel/Burghofen
Germania

o per faxo a la sequanta fax-numero

+4956561812 .

Voluntez ne hezitar skribar a ni por demandar vua gratuita specimeno di
Ido-revui!!

La literaturadministranto di  la Germana Ido-Societo sioro Neussner  anke multe prizos postal marki uzita o neuzita, tre utila por la difuzado di Ido omnalande.

 

Kordiale

Frank Kasper
prezidanto dil Germana Ido-Societo

 

 

Ad ube ed ad qui skribar?
Kontaktez kun ni!

Idal Societi ed Unioni

Idal Librerii

 

Listo di Landal reprezenteri di ULI

 

Raporto pri la internaciona Ido-renkontro 2002 inter la 26esma til 30esma di julio 2002 en Krakow (Polonia)

 

Internaciona Ido-renkontro 2001

Raporto pri la internaciona Ido-renkontro 2001 en Nürnberg (Germania)

 

 

Nia Ido-Pioniri

Historiala dokumenti pri e da profesoro doktoro Wilhelm Ostwald kom PDF-indiki por konservar ye vua harda disko

 

 

 

1