IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

Internaciona Idokonfero Dessau/Germania 23.-29. julio 2012


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

Internaciona Idokonfero Dessau/Germania 23.-29. julio 2012

Kara amiki di Ido!

La Ido-konfero 2012 en Dessau esis tre sucesoza evento. Ni laboris tre konstrukteme, ni diskutis e poke disputis pri la futura voyo di nia movado, ma segun mea opiniono ni trovis kelka tre bona transakti.

Ni aranjis inform-estaleyo en la centro di Dessau. La lokala jurnalaro raportis vaste pri nia aktivesi. Kelka habitanti di Dessau naracis a ni, ke lia familiani multa yari ante nun esis Idisti. On povas regardar, ke Dessau vere esis Ido-urbo e nun Ido retrovenabas ad ibe.

La granda Peus-gala-festo esis tre sucesoza. Asistis plu kam 100 personi en la famoza Bauhaus di Dessau. La Friedrich-Eberth Fonduro aranjis la festo, la honoruma prezidanto di ULI Günter Anton e la prezidanto di la Germana Ido-Societo d-ro. Detlef Groth diskursis avan granda publiko pri Ido. Mem la urbestrino di Dessau parolis tre multe e tre pozitive pri nia linguo! Ni povas esar fiera esar la heridanti di tala tre eminenta persono quale Heinrich Peus!

La konfero-parto anke esis tre sucesoza. La konferani facis kelka rekomendi a la Direktanta Komitato. La konfero rekomendis la introdukto di gratuita bazala membreso por omna Idisto en la Ido-mondorganizuro ULI. Anke la DK ofros a la nacionala Ido-asociuri la chanco de kolektiva membreso en sua organizuro. To signifikas ke membri en la nacionala asociuri povas divenar automate membri di ULI, ma pri to devos decidar la nacionala asociuri. Me invitas omna Idisto divenar membro di ULI. Esas tre importanta ke ni havas forta organizuro specale por nia kontakti kun la jurnalaro, pro ke la unesma questiono esas sempre: Quanta membri havas vua organizuro?

La DK definos la taski di la Landala reprezenteri plu klare. Ni projetos aktualizigar la listo di la Landala reprezenteri e ni ofros a personi en landi ube ankore ne esas Ido-reprenzenteri asumar la ofico di Landala reprenzenteri kun la klara skopo fondar Ido-asociuro en sua lando. La DK di ULI asistos e helpos la Landala reprezenteri en lia laboro. Anke esis rekomendita ke la Landala reprezenteri recevos en la futuro gratuite la elektronikala edituro di Progreso.

La konfero donis a la DK klara taski realigebla. Me nun havas klara rekomendi quon ni devas facar. La partoprenanti di la konfero tre konstrukteme diskutis serioza temi.

Esas kelka propozi aranjar la Ido-renkontro 2013 en Hispania e Francia. Ni vartas pri konkreta propozo e konsento inter nia Hispaniana e Franciana amiki en ca questiono.

La yarchefkunveno di la Germana Ido-Societo 2012 introduktis familiara membreso. To signifikas ke membro di familio qua lojas en la sama lojeyo quale membro di GIS povas membrigar aden la GIS por tre chipa yarala membro-kontributo. La loko di la venonta yarchefkunveno 2013 di Germana Ido-Societo esos Kassel.

Ni anke experiencis multa exkursi. Ni vizitis la famoza Bauhaus en Dessau, la Georgium-parko en Dessau, la Junkers-muzeo en Dessau e la honoro-prezidanto di la ULI guidis ni parolante Ido tra lua bela hemurbo Köthen.

La atmosfero en la konfero esis segun mea opiniono tre bona e la komenti da omna partoprenanti pri la konfero a me esis anke tre pozitiva.

Me kom sekretario di ULI expresis multa danko a la organizanti di la konfero, la Germana Ido-Societo e specale la Berlinana Ido-Amiki pro lia granda e sucesoza laboro. Segun mea personala opiniono esis la maxim bona Ido-konfero quan me til nun asistis.

Me ja joyas pri la venonta Ido-renkontro/konfero!

Idistala saluti

d-ro Thomas Schmidt
sekretario di ULI

Hike trovesas fotogalerio pri la internaciona Idokonfero en Dessau 2012