IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

Internaciona Ido-Renkontro 2017 en České Budéjovice (Chekia)


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

Internaciona Ido-Renkontro 2017 en České Budéjovice (Chekia)


Raporto pri l'Internaciona Ido-Renkontro 2017 en České Budéjovice (Chekia)


Dum la chanjo de agosto a septembro 2017 arivis Idisti de Anglia, Nederlando, Francia, Germania e Chinia en la bela Chekian urbo, konocata pro la famoza biro.
Surprize la partopreninti salutis anke gasti de Chekia e de Suisia, amba esas adheranti dil Interlingue. Kompreninde la konversi eventis anke en amba lingui,
Ido ed Interlingua.
L‘atmosfero dil konversadi esis tre amikala e kordiala. On evitis ula disputachi. Temi dil Idisti diskutesis anke dum la promeno tra la pluvoza ma bela merkato,
la historiala centro.
Plu multe kam 100 propagili, qui tradukesis da nia kunluktero Gabriel Svoboda, distributesis lor la turistala programo en qua un kulmino esis la kastelo
di le Schwarzenberg, hodie statala proprietajo.


Pri quo diskutis la Idisti ? Yen la noti da partoprenintino Marion

Lingui mortas kande nulu parolas ol. Pro to ni renkontras omnayare pro parolar Ido, Ni renkontras samideani. Ni amikeskas. Ni volas montrar, ke Ido vivas.
Quale ni povas igar Ido plu vivanta? Ni bezonas literaturo. Eberhard Scholz propozas imprimar libri, qua ja existas en interreto. Bona posibleso esas produktar
paperala libri per „Books on demand“. Nia unesma libro povus esar la “proverbi” di Jean Martignon. Konstantin Yegupov intencas questionar Jean Martignon
pri permiso. Ta proverbi povas agreablesar por nova Idisti. Li rikonocas facile proverbi di lia populi. Proverbi esas kurta texti, on bone povas lektar ol.
Gert Heintze, nia maxim diligenta komputorala laboristo, povas krear l´aspekto dil libro.


Quale ni povas grandigar l'Ido-movemento?

Voluntez parolar pri Ido. Komunikez ad familiani, vicini, amiki. Distributez reklamo-folii ad personi, qui montras intereso. Yuna homi uzas Facebook.
Pro to anke ni uzez Facebook por publike demonstrar Ido. Parolez nia linguo ibe por montrar, ke on povas komunikar pri omno en Ido.
Informez pri l´avantaji di Ido. En Youtube existas bona kansoni e filmeti en Ido. Komunikez lo.


Quale ni povas interesigar yuna homi por nia linguo?

Generale yuna homi ne volunte lernas Ido, pro ke li ne bezonas ol por sua propra ekonomial uzo. Ta qua qualifikas su, lernas nur ta lingui,
qui esas necesa por la propra employoprocedi. Yuna homi komunikas ofte Angle. Forsan ni povas igar li kurioza pri exotikala revi – pri linguo Ido.
Uzez lia komunikili: Facebook, What'sApp, Twitter. Existas aplo, -i(=le App), per qui on trovas altra personi, qui parolas sama linguo.
Esperantisti ja uzas ol. Forsan ni povas uzar ol por Ido.


Quale ni povas vekar bezono por Ido?

Jean-Claude Juncker, reprezentanto dil Europana komisitaro, dicis: „Partoprenez por plubonigar l' Uniono Europana.“. Ni Idisti intencas agar en tala senco.
Pos „Brexit“ (Ekiro dil Britani ek Europan Uniono) oficala Europa parolas la linguo di lando, qua ne plus esos membro. Ni bezonas nova komuna linguo.
Yen esas la chanco trovar linguo, qua esas lernebla tre facile. Nula naciono darfez impozar sua propra linguo ad Europa. Ni ofras Ido.
Ye nomo dil ULI ni skribez a sioro Juncker por propozar ol kom plubonigo por la Europana komunikado. Cetere, la Berlinan Idoamiki skribos ad omna
Germana Europa-deputati por informar li pri Ido.Marion Kasper (Germania)
ed
Eberhard Scholz (Germania)Hike on povas querar la raporto kom pdf-dokumento.