IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

Nekrologo di Guenter Anton pri Jacques Bol


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

Nekrologo di Guenter Anton pri Jacques Bol

Jacques Bol e me - bon amiki dum multa yari

Lo maxim importanta, quan me ganis dum mea longyara Idisteso, esas por me
la amikeso kun samideani en diversa landi, e co esas tre personala amikeso,
quan on semblas plu desfacile trovar en nia moderna tempo. Un di mea maxim
bon amiki esis Jacques Bol - amiko neobliviebla.

La unesma letron da Jacques me recevis en decembro 1981. La unesma letri
ankore esis normala letri inter aktiva Idisti. Ni erste konoceskis persone en la yaro
1990 dum la Ido-renkontro en Waldkappel. Quik ni amba sentis forta
simpatio una por altra. Jacques esis serioza ma anke gaya homo.

De 1990 ni reguloze sendis letri l'una l'altra e traktis en li Idala,
ma anke personala ed altra problemi. Ni rirenkontris dum la Internaciona Ido-konfero
en Oostende 1991 e ni kurte vizitis le Bol 1992 en Wavre, kande ni hemvoyajis
de London, ube ni esabis gasti che Hemy Jacob ed anke renkontris Don Gasper e familio.
Ni juis la gastigemeso di bon amiki en London e Wavre. Ante ke ni durigis nia hemvoyajo a Germania,
Marcelle e Jacques Bol montris a ni kelka vidindaji di la chefurbo Brussel.
Ni rividis 1995 dum la da me organizita Ido-renkontro internaciona en Elsnigk proxim Köthen.
Quankam Elsnigk esas ula vilajo quale multa altri, tamen kun du gasti ni esis 20 konferani.
Hike naskis inter altro la ideo editar IDO-SALUTO. Lore mea spozino e me fortigis nia
amikeso kun le Bol. Ni rividis okazione la Ido-konfero en Bakkum (Nederlando)
ed esis en letrala kontakto til kurte ante la morto di Jacques.

Kande dum mea prezidanteso dil ULI me mustis defensar me kontre la
nejustifikita kritiki ed ataki di kontroversi Jacques, sua bofratulo
Franz Regnier e kelka altra amiki en la DK sustenis me.

Kande la kara spozino di Jacques esis mortinta, me facis letre omno por ke il
ne perdez la volo durar vivar. Ja dum elua grava maladeso il raportis a me pri
la developado di elua sufrado. Omnadie il pasis kin hori che el en la hospitalo.
Co esis tre desfacila tempo por Jacques. Me probis morale sustenar lu. Anke en ta
desfacila yari il informis su pri la developado dil Idistaro.

La perdo di sua spozino tre charjis lu. El vere esis tre simpatioza muliero.

La laboro di Jacques dum yari en la DK e kom redaktero di PROGRESO esis
tre valoroza por nia linguo e movemento. Anke dum sua lasta yari il okupis su
(ante omno per interreto) pri la developado di nia movemento. 2008 il ankore facis
turistal voyajo kun sua fratino a Tunizia, e me havis la lasta kurta rivido
kun lu en Neviges. Il semblis esar ankore sana ed aspektis tre bone. Pro to la mesajo
pri lua morto esis mala surprizo. Tala homon on ne povas obliviar.

Il repozez en paco.

Günter Anton

Retre a la spico kun la kondoli por Jacques Bol ...