IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

La Ido-konfero 2011 en Echternach, Luxemburgia


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

La Ido-konfero 2011 en Echternach, Luxemburgia

La konfero eventis de 17-ma til 21-ma agosto en la yunular albergo tre proxima al l'urbo Echternach. Echternach situesas ye la frontiero di Luxemburgia e Germania. Ye la konfero partoprenis 24 Idisti de 11 landi e de 3 kontinenti. La landi esis: Luxemburgia, Germania, Japonia, Chinia (Hongkong), Suedia, Hispania, Italia, Francia, Belgia, Nederlando ed Eritrea (Afrika). La konfero esis organizita da Steve Walesch, yuna Idisto, evanta 30 yari de Berchem en la centrala parto de Luxemburgia.


D. Gasper, M. Magin, K. Akerlund, R. Pontnau, P. Totten, G. Heintze, E. Scholz (unesma rango de sinistre), S. Walesch, F. Kasper, J. Martignon, T. Madonna, D. Groth, T. Schmidt, A. Martinez, Sro Juste, Y. Juste, G. Schlemminger (duesma rango de sinistre). Mankas M. Schröck, Sno Schlemminger, E. Redeab, Sno Totten, D. Schmidtchen, H. Stuifbergen)

Merkurdio 17-ma di agosto

La konferani anke kun la helpo dil nia automobildukteri Gert Heintze, Manfred Magin e Steve Walesch atingis la albergo. Dum la dineo, a qua la Idisti venis un pos la altru, komencis la unesma interbabiladi. Pose la konfero esis inaugurata da Steve Walesch, qua prizentis la programo ed informis pri Luxemburgia. La unesma nova Ido-libri esis prizentata. Editesis nova vortaro Ido-Luxemburgiana da d-ro Thomas Schmidt (München), „Mea solitara amikini“ 6 naraci de 4 German autorini en la Germana ed aden Ido tradukita da Günter Schlemminger, „Guti de ombro e guti de lumo – poemi en Ido“ da Tiberio Madonna, „Ido für Arbeiter“ - bela riimprimuro dil libro de 1927.da Hermann Philipps, e la Kalendario 2012 da d-ro Detlef Groth. La vespero finis kun longa personala babiladi en mikra grupi en la konfereyo.

Jovdio 18-ma di agosto

Matine eventis komuna labor-kunsido. Regretinde de la ULI-DK nur Don Gasper e Tiberio Madonna povis asistar. D-ro Groth direktis la kunsido.

Unesme Tiberio Madonna raportis pri sua laboro kom sekretario di la Linguala Komitato (LK). La nova LK fondesis en la komenco di la yaro 2010. La laboro en LK regretinde komencis kun longa diskutado pri chanjo di la votala principo. Nuntempe la LK havas 9 membri, qui reprezentas omna sis fonto lingui di Ido. Tiberio Madonna raportis ke la diskutado pri la nova vorti ofte ne esis tre efektiva. En aprilo 2010 lu prizentis 82 radiki en la linguolisto, pos quar dii lu reduktis ica listo a 10 elementi, olqui en septembro 2010 o esis propozita por votado, fine 8 esis aceptita da la LK ye la fino di la yaro. La vorti esis: achento, arobo, autostopo, basketbalo, bebeo, blogo, chao e datumo. Regretinde la suplemento di la LK ne aparis en la lasta numero de Progreso ed anke la DK ne oficaligas la nova vorti. E pose Progeso ne plus aparis. Regretinde de la DK Don Gasper ne savis pri la nuna aferi: pri la necesa oficaligo di nova vorti en la DK e pri la imprimo di Progreso. La diskuto finis kun la konkluzo, ke la laboro di la LK nur havas senco se:

  1. la Linguala Suplementi publikigesas en l'oficala buletino dil ULI "Progreso": tale on savas ke la laboro da la LK esas valida
  2. la Direktanta Komitato oficaligas la radiki ja aprobita da la Linguala Komitato, pro la sama motivo: la valideso di la laboro da la LK
  3. la forumo di la Linguala Komitato esas publika, pro la motivi ja explikita koncernanta diafaneso e responsiveso, ultre praktikaleso.

Duesme Yolande Juste kun sua spozo prizentis la libri e jurnali di Andreas Juste e Jaques Bol olqui restis en sua heridajo til nun. Ol esis duopla libri e jurnali qui ne donacesis a la „Sammlung für Plansprachen“ in Wien. La libri esis gratuite disponebla por la konferani, la Germana Ido-Societo pose recevis la restinta libri. La autoro di olca artiklo kolektis preske kompleta arkivo di Progreso-kayeri de 1960 til 2003.

Triesme d-ro Thomas Schmidt prizentis sua: „10 tezi pri la Ido-movado por difuzar nia linguo“. Dum la diskurso kelka propozi exemple por helpar la Progreso redakterio esis facita. D-ri Schmidt e Groth en ica afero ofris helpo.

Posdimeze eventis exkurso a Luxemburg, la chefurbo di Luxemburgia. La majoritato di la konferani vehis per automobili, kelka per autobuso. Esis tre interesiva exkurso tra la centro dil urbo e ye la impresiva fortreso de Luxemburg. La dineo eventis en mikra grupi en Echternach od en la urbo Luxemburg.

Venerdio 19-ma di agosto

Matine labor-kunsido. L'unesma punto en la labor kunsido esis diskurso da d-ro Groth pri la interretala situi di la Idala mondo. La situi www.ido.li e www. idolinguo.de atingis plu bona nivelo, ma la situi maxim ofte uzata da personi olqui informas pri Ido esas la Wikipedio-artikli pri Ido en la nacionala lingui. D-ro Groth pregis plubonigar ca situi. Ofte oli ne esas neutre skribita. Anke existas posibleso krear nacionala arei ye www.ido.li, quo esas plu bone kam krear propra nacionala situo. Ofte nur un o du personi esas aktiva en kelka landi, lu o li kreas sua propra situi e pos kelka yari li ne plu esas aktiva. Nulu pose ankore povas nek administrar nek modifikar ca pagini. Esus plu bone krear areo ye ww.ido.li segun la modelo http://lando.ido.li.

Pose d-ro Groth, prizentis sua interaktiva multalinguala vortaro http://www.ido.li/vortari/multalinguala e diskursis pri posibla strategii por plubonigar ol.

Ye la fino dil laborkunsido Eberhard Scholz lektis ek diskursi skribita da Günter Anton, Ferdinand Möller ed Alfred Neussner. Eberhard anke lektis salutmesaji da altra idisti al la asemblinti.

Posdimeze eventis exkurso en la Luxemburgiana Suisia, qua situesas tre proxime ad Echternach. Fortunoze itere la vetero esis tre bela. La migrado komencis en Echernach. Pos du hori la grupo en la montaro partigis su, la plu yuna Idisti duris la migrado, la plu fatigita Idisti retromigris ad Echternach.

Vespere la prezidanto di la Uniono por la Linguo Internaciona (ULI), Hans Stuifbergen, arivis en Echternach. Pos la dineo eventis kulturala kunsido dum qua la Idisti kantis kelka kansoni quale „Gaudeamus igitur“, „Al joyo – Freude schöner Götterfunken“ e „Santa Lucia“. La kansoni esis kaptata sur komputoro e publikigata ye la ret-situo di ULI.

M. Schröck, D. Gasper, F. Kasper, D. Schmidtchen, Sro e Sno Totten, E. Scholz, A. Martinez, Sno e Sro Schlemminger, T. Madonna, S. Walesch (unesma rango de sinistre), M. Magin, T. Schmidt, D. Groth, J. Redeab (duesma rango)

Saturdio 20-ma di agosto

Saturdio eventis exkurso al la Germana urbo Trier. Itere la automobildukteri solvis la tasko di la transporto. Pos migrado tra la interesiva civito dil urbo Trier, ube ni vizitis la famoza Romanala „Porta Nigra“, e kelka samideani partoprenis en orgeno-koncerto en la katedralo.

En la restorerio „Domstein“ - apud „Hauptmarkt“ ye 12 kloki esis aranjita la komuna dejuno di la konferani. Pose ibe eventis la yarchefkunveno di la Germana Ido-Societo kun elekto di la nova direktantaro. Pro ke Frank Kasper pro profesionala motivi ne plus kandidateskis, d-ro Groth esis elektata kom nova prezidanto dil GIS. La altra membri di la direktantaro esis ri-elektita en sua ofici, d-ro Thomas Schmidt kom vic-prezidanto, Dieter Schmidtchen kom kasisto ed Eberhard Scholz kom sekretario. Frank Kasper recevis la kordiala danko di la kunsidani pro sua longyara e tre diligenta laboro en la direktantaro di la GIS. Okazione di la GIS-yarchefkunveno eventis interviuvo kun lokala jurnalo „Trierischer Volksfreund“ kun la nova direktantaro di la GIS.


La nova GIS-direktantaro: Sro Dieter Schmidtchen, Sro Eberhard Scholz, Dro Detlef Groth e Dro Thomas Schmidt.

Sundio 21-ma di agosto

Departo dio – e mala vetero. Pos quar dii kun multa suno, ye la fino multa pluvo. La konferani departis per treno, autobuso, aviono od automobilo. Til rivido e specala danko a Steve Walesch qua aranjis neobliviebla konfero en Luxemburgia.
Til balde.
D-ro Detlef Groth


Mapo kun blua koloro pro landi deube venis la partoprenanti.

Fotografuri da A. Martinez, T. Madonna, J. Redeab e D. Groth.

Ligili

Fotografuri

Fotogalerio

Muziko


Postkarto da Gert Heintze e Steve Walesch

Kontakt-Adresi:

Luxemburgia: Steve Walesch
15A, rue Méckenheck
L-3321 Berchem
Luxembourg

Germania: Deutsche Ido- Gesellschaft e.V.
c/o Ver.di-Haus Berlin/Brandenburg
FB Medien / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D-10179 Berlin
Deutschland

IR2011Invito