IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

IdoPorEsperantisti


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

IdoPorEsperantisti

Ido por Esperantisti

Gramatiko e radiki esas en omnu du lingui tre simila. On povas lernar certe la altra linguo en kelka semani. Yen la importanta diferi inter la du lingui:

Alfabeto

Ido nur uzas la literi dil Latina alfabeto, sen la sis speciala diakritikala literi di Esperanto cx, gx, hx, jx, sx, ux. Ido havas la latina literi q, w, x e y quo mankas la Esperanto alfabeto. Existas kelka simple reguli por tradukar Esperanto vorti a Ido-vorti.

Esperanto -> Idoexempleri
cx -> chcxagrena -> chagrena
hx -> khxolero -> kolero
sx -> shsxablono -> shablono
gx -> jgxangalo -> junglo
jx -> jjxurnalo -> jurnalo
j -> yjes -> yes
aux -> au,ehodiaux -> hodie, antaux > ante, auxtomobilo -> automobilo
eux -> euEuxropa -> Europa
gv -> gulingvo -> linguo
kv -> quakvo -> aquo
ks, kz -> xafikso -> afixo
kc, sc, ksc -> cscienco -> cienco, sukceso -> suceso

Ido e Esperanto vorti esas pronuncita simile nur la hx ne existas en Ido.

Personala pronomi

La pronomi en la singularo esas:

me, tu , lu, la gentila formo dil la duesma persono esas vu. Ido uzas por la plurala pronomi la fino -i: ni, vi, li. Pro explikar se necesesa en la triesma persono la genero uzez i-, e-, o-: ilu, elu, olu (li, sxi, on) od ili, eli, oli por la pluralo.

Deklino

La pluralo dil substantivi finas ye -i. La adjektivo ne esas changebla. La belaj amikoj = la bela amiki = die schönen Freunde. Ido pro to ne havas amasajo da simila finaji quale Esperanto regretinde havas (-uj, -aj, -oj).

Konjugo di verbi

Infinitivo -ar, prezento, pasinto, futuro quale en Esperanto -as, -is, -os. Imperativo -ez: Laborez! = Laboru! Konditional quale en Esperanto. Partizipi, aktiva e pasiva quale en la Esperanto.

Prefixi e sufixi

Ido havas kelka altra prefixi e sufixi por facar vorti. Exemplo esas sufixo -ul por la mask-ul-ina, e -in por la fem-in-ina formo dil substantivi. Camaniere existas sexuala neutraleso en la gramatiko.Sprache gewährleistet. Bsp: hundo (neutrala formo), hundino, hundulo

Segun la principo ke tre diferenta kozi devas sonar tre diferenta Ido ne havas tre ofte uzata negativa sufixo quale la mal- en Esperanto. Ido: dextra e sinistra; Esperanto dekstra kaj maldekstra. Ido havas anke neganta prefixo des-, ma olu esas rare uzata e nur se existas simila vorto en la fonto lingui di Ido. Exempli: desfacila (difficile - Franca), desinfekto (Desinfektion - Germana).

Korelativ-tabelo

Ido ne havas tote skemala korelativ-tabelo. Ido uzas Latina vorti. Ico garantias plu bona distingebleso. Exempli en Ido: quo, qua, quale, ube, e omna - Esperanto: kio, kiu, kiel, kie und cxiu.

 QUAITAULAIRGANULAOMNA
PERSONO/Iqua/i(i)ta/iulu/iirgu/inulu/iomnu/i
KOZO/Iquo/i(i)to/iulo/iirgo/inulo/iomno/i
LOKOqualoke/ubetaloke/ibeulalokeirgalokenulalokeomnaloke
TEMPOquatempe/kandetatempe/loreulatempeirgatempenulatempeomnatempe/sempre
MANIEROqualetaleuleirgenuleomne
NOMBROquantotantoulaquantoirgaquantonulaquantoomnaquanto
POSEDOdi qua/odi ta/odi ulu/odi irgu/odi nulu/odi omnu/o
MOTIVOpro quopro topro ulopro irgopro nulopro omno

Lektez: omna persono == omnu, irga personi == irgi, ita maniero == tale

Originali da Heinz Jakob "Esperanto-Ido vortaro" (1934) e da James Chandler http://interlanguages.net/Grammar.html

Nomi di personi e landi

Ido ne adjuntas la finajo -o. Exempli:

  • Ido: Afganistan, Austria, Germania, Malta, Paul, Maria Magdalena
  • Esperanto: Afganistano, Austrio, Germanio, Malto, Paulo, Mario Magdaleno

Importanta vorti quo diferas inter Ido e Esperanto

IdoEsperanto
mased
namcxar
amiko/enemikoamiko/malamiko
frua/tardafrua/malfrua
sana/maladasana/malsana
hospitalomalsanulejo
bona/malabona/malbona
od / o (ante konsonatiaux
dextra/sinistradekstra/maldekstra
ed / e (ante konsonanti)kaj

Ico texto esas traduko de la Ido-Kalendario 2012 videz sube:

Vortaro Ido/Esperanto: http://idolinguo.org.uk/idoesp2.htm

Vortaro Esperanto/Ido: http://idolinguo.org.uk/espido2.htm

Kalendario 2012

La Germana Ido-Societo publikigis la nova kalendario por la yaro 2012. Ol havas 120 pagini, kun la kalendario ye 54 pagini, kelka poemi e texti en Ido, Germana/Ido e Ido/Germana bazala vortaro e Ido-Gramatiko. Anke esas loko por adresi e noti. Un kayero kustas 3 Euro, quar kayeri kustas 10 Euro. Por detali quale komendar la kalendario skribez dgroth(arobo)idolingo(punto)de.