IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

Internaciona Idorenkontro Ouroux (Francia) 08.-12. agosto 2013


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

Internaciona Idorenkontro Ouroux (Francia) 08.-12. agosto 2013

Internaciona Idorenkontro 2013 en Ouroux (Francia)

Dum la tempo inter la 08ma til la 12ma di agosto 2013 eventis internaciona Idorenkontro en Ouroux (Francia).
La idista partoprenanti di ca renkontro esis :
Hans Stuifbergen (Nederlando), Jean Martignon (Francia), Loïc Landais (Francia), Eberhard Scholz (Germania), Gert Heintze (Germania),
Marion Kasper (Germania) e Peter Totten (Japonia).

Kar amiki,

Me retrovenis ye lundio, la 12ma di agosto 2013 de la Ido-renkontro en Ouroux. Me arivis ye la 8ma di agosto en ca urbeto, pos aceptesir che la fervoyala staciono di Corbigny
da Hans Stuifbergen. Ni anke iris por querar s-ri Scholz e Heinze che la fervoyal staciono di Avallon. Ye la vespero, ni manjis che s-ro Petro Totten e lua afabla spozino Japoniana Miyuki, qui lokacis apartamento ibe por asistar la Ido-renkontro.

La sequanta dio, ye la 9ma di agosto, ni iris al urbo Autun, qua dum la Galla-Romana periodo (ye la unesma yarcenti di nia ero) esis importanta urbo, nam i.a. esis Romana universitato ibe. Ni vidis stona pordego, qua tre similesis la Porda Nigra en Trier kun la difero, tamen, ke ol ne esis nigrigita per la tempo. Pos decensir kolino, ni arivis a la templo di Janus (anciena deo Romana). Me astonis mea kompani per savigar da li, ke Janua, en la latina, signifikas pordo. Janus esis la deo dil pordi. La templo (o plu bone dicite lua restaji) esis impresiva e pruvas ke la Romani esis bona profesionani por erektar edifico, di qua la ruinajo ne esas en tre mala stando, preske duamil yari pos lua konstrukto. Ma ni ne povis tro proximeskar, nam esis arkeologiala labori. Pos la dimezo-repasto, ni iris a la templo dil Mil Buddhi en La Boulaye. Lo esas bela e recenta ensemblo konstruktita quik de 1975 apud anciena ruinita kastelo. Kelka Buddhisti di Francia instalis su hike quik de 1975 pro ke esis chipa domeno komprebla italoke. La vizito dil templo e la expliki di nia guidanta monako esis interesiva e lo esis amuziva trovar tante exotika loko, konstruktita da Bhutana mestieristi, segun Tibetana stilo, en Burgundia. Me laboris kom interpretisto por la expliki dil monako.

Ye la 10ma di agosto, ni iris a la brokanto-ferio di Corbigny. Ibe esis multa interesiva kozi videbla, ed evidenteskis ke Hans parolas nun fluante o preske fluante la Franca, quan il lernis recente. Forsan lua savo di la Hispana e di Ido tre helpis lu por lua lernado. Me kompris libro. Dum la posdimezo, ni vizitis lago artifical kreita por impedar la riveri, nutranta la fluvio Seine, produktar inundo katastrofal en Paris. Pose ni iris a drinkeyo e me komendis drinkajo nomata "diabolo menthe" (diabla minto). Marion Kasper audis ico e komendis, por probar ol, lo sama. Ico esis agreabla surprizo ad el.

Ye la 11ma di agosto, ni vizitis la urbo Vezelay ed ico esis tre agreabla vizito turismal en splendida anciena urbo tre pitoreska e bone organizita por la turismo. Men tre impresis la belega kirko di Vezelay, olqua esis en pura stilo romanika ed ico ne esas tante frequa en Francia. Dum la posdimezo ni arivis a loko ube esis "fête de la moisson" (rekolto-festo). Marion Kasper e Loïc Landais iris adibe, kontre ke la ceteri preferis irar a repasteyo. Pose ni iris vizitar anciena butiko titulizita, me tradukas, "Ye la ligna shui". Ibe on certe povis komprar ligna shui (Hans dicis a ni, ke kelkafoye rurani ankore surhavas li en Nederlando), ma esis anke altra mestieraji. Ni efektigis kelka kompri e la vendistino astonesis pri nia linguo. El questionis en qua idiomo ni parolas ed on furnisis ad el kelka expliki pri Ido, pri qua ol havis nula savo antee. Hans indikis ad al la moyeno atingar nia ret-pagino che la interreto.

La sequanta dio, 12ma di agosto, esis la fino di la renkontro ed omni retroiris ad hemo.

Jean Martignon

Kar amiki,

Volunte me volas adjuntar plusa remarki a la detaloz informi di nia samideano Jean Martignon.

Vi certe konstatis ke plusa personi (videz la fotografuri) partoprenis, nome Miyuki e Sander. Amba, me esas certa, komprenis o tre penis komprenar la Idala konversi, do, dum venonta renkontri li amba esos "vera" Idisti.

Ja dum unesma rendevuo pos l´arivo nia granda Idoflago esis vidata en korto dil hotelo Ambiance. Kelka vakancinti regardanta ol questionis "Por quo vi agas?" e "Quo es Ido?" Fortunoze ni havis sat multa propagili en Franca e la questioninti volunte aceptis oli. Me ipsa regretas ne havir propagili en Nederlanda, nam mea maxim kurioza konversanti esis de ita rejio.

Anke dum nia exkursi (cirkume 300 km entote per automobilo, segun Marion) ni trovis plusa okazioni por ofrar propagili o prezentar nia linguo, por exemplo che la ligno-shuifisto. Kompreninde en amba hoteli di Ouroux trovesas anke ita informi pri Ido.

Pro la afablaji me tre dankas Peter, Miyuki, Loic, Hans, Marion e le altri ... Danko ad automobilisti.

Gert kunportis e prizentis nov afisho reklamal de Germania. Marion esis kontenta pri la multa moyeni kambiar pensi ed idei Sendubite, la renkontro esis  festo di Idoamiki.

Amikala saluti
Eberhard Scholz

Saluto!

Kun grandega surprizo e plezuro me trovis en mea postfako che la postoficeyo vidajkarto de Ouroux en Morvan (Francia).
Ica vidajkarto signatesis da omna asistinti dil internaciona Ido-renkontro 2013.
Me tre dankas pro ica salutkarto.

Kordiala saluti
Frank Kasper

Hike trovesas fotogalerio kreita da Frank Kasper (Germania) di fotografuri dil internaciona Ido-renkontro 2013 facita da Loïc Landais (Francia)