IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

La historio dil memorigiva postmarko okazione dil internaciona Ido-renkontro 2009 en Tallinn


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

La historio dil memorigiva postmarko okazione dil internaciona Ido-renkontro 2009 en Tallinn


La postmarko, qua aparesis che la Estona Posto okazione dil internaciona Ido-renkontro 2009

Kara samideani!

Kun grandega plezuro me lektis di kelka samideani, ke la salutkarto sendita dil partoprenanti
en l'internaciona Ido-renkontro 2009 afrankita kun la memorigiva postmarko kreita okazione di ica renkontro arivis che li.

Precipue me joyas pri to, ke la postmarko plezas a la kreinto dil desegnuro Jose Cossio.

Me volas uzar l'okaziono pro kurte raportar od memorigar pri la historio di ica postmarko.
Kelka monati ante nun Jose inquestis che "Idolisto", ka ne esus posibla krear memorigiva postmarko
okazione dil internaciona Ido-renkontro 2009 e samtempe ofris la desegnuro.
Membro dil Direktanta Komitato di ULI, qua ipsa depos yardeki okupas pri la komprado, kolektado e vendado di postmarki
di la tota mondo e qua ipsa erste kelka yari ante nun sucesoze aranjis la kreado di oficala Ido-postmarko en Iran,
reaktis dubitinte, ke esas facile posibla, krear oficala Ido-postmarko.
L'aranjero dil Ido-renkontro en Tallinn Anvarzhon Zhurajev (Jonny) refutis ica dubiti ed informis,
ke esus suficante facila krear oficala postmarko che la Estona Posto, se on havas projeto.
Samtempe lu ofris sua pronteso aranjar la produktifado dil postmarko se lo esas dezirata e konseque me sendis a lu la desegnuro kreita di Jose.
Pro ke la postmarki kompreneble ne esis havebla gratuite e pro ke samtempe la tempo til la komenco dil Ido-renkontro ujis
me kom prezidanto dil Germana Ido-Societo (GIS) promisis ad Jonny, ke la GIS prepagos la kusti por la postmarki.
Fine nia diligenta Jonny ultre l'aranjo dil Ido-renkontro en Riga e Tallinn anke ankore komendis la memorigiva postmarko pri ica renkontro.
Ni interkonsentis informar nulu pri to ante la realigo pro surprizar l'Idisti e precipue Jose kun la realigita projeto.
En Tallinn me realigis la promiso e retropagis la prepagita sumo ad Jonny de la kaso di GIS.
Me propozis a la direktantaro di GIS, ke la kasisto di GIS propozos a la Rhoenisch-fonduro en Suedia, ke ol subvencionos la realigita projeto dil memorigiva Ido-postmarko.

La partoprenanti en Tallinn quale kustumale dum internaciona Ido-renkontri signatis salutvidajkarti, qui pose sendesis ad omna gesamideani e simpatieri,
qui ne ipsa povis asistar e decidis, ke la vidajkarti afrankesez kun la Idopostmarko.
Pro ke la postmarki ankore ne esis disponebla ante la departo dil partoprenanti di Tallinn Jonny erste povis afrankar e dissendar la vidajkarti
kelka dii pos la fino dil renkontro. Konseque la partoprenanti ipsa ne povis vidar la postmarki til nun.
Felice Jose evidente quik pos recevo enretigis ama lateri dil vidajkarto.
Pro to me povis extraktar la parto dil imajo, qua montras la postmarko ed adjuntas ol ad ica retpagino.
Do, voluntez juar supre la regardo dil memorigiva Ido-postmarko kreita okazione dil internaciona Ido-renkontro 2009 en Tallinn.

Fine me deziras kordialege dankar ad omni, qui kontributis a la sucesoza kreado di ica postmarko, qua quale ja mencionita di Eberhard Scholz esas vere internaciona projeto.
Me dankas a Jose Cossio (Mexikia), ad Jonny (Estonia) ed a la direktantaro dil Germana Ido-Societo (Germania), qui komune realigis ica projeto.

Kordiala saluti a vi omna

Frank Kasper
prezidanto dil Germana Ido-Societo

Retre a la komencpagino pri l'internaciona Ido-renkontro 2009