IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

Duesma jorno dil internaciona Ido-renkontro en Tallinn (da Frank Kasper)


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

Duesma jorno dil internaciona Ido-renkontro en Tallinn (da Frank Kasper)

Kara gesamideani!

En lundio, la 20ma di julio 2009 la partoprenanti en l'internaciona Ido-renkontro en Tallinn travivis la duesma jorno en ica bela urbo. Antedimeze eventis la lasta oficala asemblo en l'asembleyo dil hotelo Tallink Spa. La partoprenanti audis diskursi dil Idoamiki Berlin pri Ido-Saluto e pri altra projeti. Ferdinand Moeller prizentis a ni kelka kanti en Ido di Igor Vinogradov Pose ni diskutis pri diversa aferi koncerne nia movemendo e nia komuna linguo.
Me ipsa prizentis la turistala filmo pri Tallinn enretigita che
http://www.ipernity.com/blog/64880/159520
di Jose Cossio Ramirez kun subtituli en Ido adjuntita da Rodrigo Gonzalez. Pose Ferdinand Moeller prizentis kelka fotografuri facita dum pasinta Ido-renkontri. Fine l'ULI-prezidanto Hans Stuifbergen anke ye la nomo di omna partoprenanti kordialege dankas ad Jonny (Anvarzhon Zhurajev) pro l'ecelanta e diligenta aranjo dil internaciona Ido-renkontro 2009 ed oficale finigis la laborkunsido. Posdimeze ni juis libera tempo. Vespere ni renkontris en Cheka restorerio, ube ni babilis en agreabla rondo ed manjis saporoza Cheka ed Estona dishi e drinkis Cheka od Estona biro. Me komendis specala disho nomizita Shveik-manjajo, qua esis servata en specala utensilaro por soldati. Ico por omni esas tre amuziva afero(videz l'adjuntita fotografuri). Ye la fino di ica agreabla vespero en la restorerio ni kantis Ido-kanti. Kelki di ni ankore sidis komune babilinte en saloneto dil hotelo til la tarda nokto. Pos la dejuneto ye la 21ma di julio facesis kelka grup-fotografuri, sur qui esas videbla la maxim multa partoprenanti en nia renkontro. Kelki ja departis ye la 20ma di julio 2009. La restanta samideani ankore juis la lasta jorno repozinte od exkursinte en la bela urbo Tallinn, ante ke anke li departis en la sequanta jorno.


Jonny e Hans dum la finigo dil laborkunsido

Eberhard Scholz e Frank Kasper avan la turmo, qua esas videbla ye l'afisho di nia renkontro

La specala manjajo, quan Frank Kasper komendis en la Cheka restorerio


grupo di partoprenanti avan la hostelo OldHouse en Tallinn

de sinistre a dextre:
Gleb Malcev (Lithuania),
Alfred Neussner (Germania),
Eberhard Scholz (Germania),
Anvarzhon Zhurajev (Estonia),
Heidi Neusnner (Germania),
Tiberio Madonna (Italia),
Gaël Richard (Francia),
Frank Kasper (Germania),
Hans Stuifbergen (Nederlando),
Don Gasper (Chinia)

Kordiala saluti de Tallinn
anke ye la nomo di omna partoprenanti sendas
Frank Kasper

Lektez pluse...

Retre a la komencpagino pri l'internaciona Ido-renkontro 2009

Zurück zu den Kurzinformationen über das Ido-Treffen im deutschen Ido-Forum - Retre a la raporteti pri la Ido-renkontro che la Germana Ido-forumo