IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

Saluti a la partoprenanti dil internaciona Ido-renkontro 2009 en Riga (Latvia) e Tallinn (Estonia)


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

Saluti a la partoprenanti dil internaciona Ido-renkontro 2009 en Riga (Latvia) e Tallinn (Estonia)

Partaka:

Estimata samideani:

A ti omna, qui havas la granda fortuno partoprenar
la ca-yaral Ido-renkontro internaciona en Riga (Latvia),
inter la 16ma e la 18ma di julio, e/o Tallinn (Estonia),
inter la 18ma e la 22ma di julio', de nun e de hike,
me deziras maxim bona voyajo e sejorno, e maxim
profitoza e sucesoza konfero.

Felica Ido-renkontro internaciona 2009!

Ido vivez! Vivez Ido!

P A R T A K A
* * * * * * * *

Robert Carnaghan:

Kara konferanti,

Me adjuntas mea bondeziri por konfero sucesoza e plezuroza en
Latvia ed Estonia. Me regretas ke me ne esas inter vi.
Parenteze, ye 14 julio me spektis dansi da grupo "Damohk", puerini e pueruli *Chechena.
Li esas astonante kapabla, la puerini tre gracioza e la pueruli tre aktiva. Le maxim yuna evis nur ok o non yari!
Semblas ke, pos demonstrar lia talenti en quar loki en Britania,
li iros a Paris e Strasbourg ante retro-iro a lia trista lando.
Me esperas ke, en Riga e Tallinn, anke vi spektos spektakli marveloza.

Kordiale,
Robert Carnaghan
* * * * * * * *

Loïc Landais:

Kara partoprenanti dil internaciona Ido-renkontro 2009,
Me deziras ad omni agreabla e profitoza restado en Riga e Tallin.
Se posiblesas, sendez a ni kelka fotografuri.
Predanko.

Kordiale
Loïc Landais
* * * * * * * *

Ralph Midgley:

Me anke volas dezirar ad omni en Riga e Tallin bona renkontro.
Esus bonega, se onu anke povus facar cinemo-filmo od adminime elektronikal rubando dil paroladi, por ke ni omni juez li.

Bona suceso!
Ralph Midgley:
* * * * * * * *

Günter Anton:

Kara partoprenanti dil cayara internaciona renkontro dil Idisti,

voluntez aceptar mea saluti ed omna bona deziri por via renkontro en Tallin.
Me esperas, ke nombroza Ido-amiki renkontras en la bela chefurbo di Estonia, ke komune vi travivos kelka tre agreabla e por vi e la movemento fruktoza dii. Me regretas, ke me ne esas inter vi. Praktikez Ido dum ca espereble sunoza dii e diskutez quale ni povus difuzar Ido ankore plu sucesoze. En nia tempo Ido vivas ante omno per ed en la interreto. Co esas tre bona, ma ne suficas. Ka ni povas esar kontenta, ke mem en multa Europana landi existas nur un, du o tri Idisti? Certe co ne povas kontentigar ni. Se me ne eroras, nur en Germania existas landala Ido-societo kun yarala asembli ed en Berlin agas tre aktiva grupo, quankam la membri esas ja en progresinta evo. Do, ni bezonas yuni, yuni ed ankorfoye yuni qui duros nia verko. Ed ube existas kelka o mem plura Idisti, quale forsan en Hispania, li anke devus fondar nacionala societo. Nia linguo divenos plu e plu atraktiva por la publiko, se plu e plu multa homi parolos ol. Ido esas plu multo kam linguala ludilo por kelka homi, pro to ni omni devus esar Ido-propageri. Linguo esas instrumento dil interkomunikado, sen interkomunikado fakte la homi ne povas vivar.

Ed Ido divenez necesa instrumento dil internaciona komunikado.

Maxim kordiale
Günter Anton

* * * * * * * *

Dieter Schmidtchen:

Kara gesamideani,
la kasero dil Germana Ido-Societo Dieter Schmidtchen salutas kordialege ek la familio-vakanco
omna partoprenanti dil cayarala internaciona Ido-renkontro en Riga e Tallinn.
Me deziras a vi agreabla dii e sucesoza kongreso!

Amikala saluti
Dieter Schmidtchen
* * * * * * * *

Yolande Juste:

Bona jorno ad omni,
Me multe dankas vi pri via mesajo.
Me ne savas ka vi esas ankore dum l'asemblo ma takaze me deziras a vi tre bona e profitoza renkontro.
Memorante Wuppertal, me esas felica pro povir posibligar a vi renkontrar kara Jacques Bol e to vere plezis ad il.
Qua povus imaginar lore ke il ne plus esos inter ni en ca somero?
Me konstatas ke la fidela samideani ankore asistas e me deziras a vi ed ad Ido bona suceso.

Yolande Juste
(Ica saluti originale skribesis en la Franca linguo. L'Ido-tradukuron aranjis samideano Gaël Richard.)
* * * * * * * *

Jean Martignon:

Kara samideani Idisti,
Me sendas mea maxim kordiala saluti ad omna partoprenanti dil
Ido-renkontro en Tallinn de fora Paris.

Jean Martignon
(Ica saluti sendesis per vidajkarto, qua montras bela noktala imajo di ponto Alexantre III en Paris.)
* * * * * * * *

Retre a la raporto pri l'unesma laborasemblo ed urbguidado en Tallinn

Retre a la komencpagino pri l'internaciona Ido-renkontro 2009

Zurück zu den Kurzinformationen über das Ido-Treffen im deutschen Ido-Forum - Retre a la raporteti pri la Ido-renkontro che la Germana Ido-forumo