IDO • Linguo Internaciona • Universala • Neutra • Facila


English Deutsch Français Plusa lingui

Aktivesi dil Idistaro e di ULI en la yaro 2009


Vu esas la esma
vizitanto di ca ret-situo

Specala ofro

Ido-Situi

Kurseto por Infanti da A. Martinez (Hispania), PDF-file 2Mb

Interretala dicionarii

Ido-uzantogrupi

Diversa texti, literaturaji, Idokursi ed Idofilmi

Plusa Situi

Idofonduri

Wiki interna

modifikez flanko-bendo

Impressum: / Impresumo:

Inhaber der Internetpräsenz www.ido.li:
propietanto dil retsituo www.ido.li

Deutsche Ido-Gesellschaft e.V.
Germana Ido-Societo r.a.
c/o ver.di Berlin
FB 8 / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D- 10179 Berlin

Aktivesi dil Idistaro e di ULI en la yaro 2009

Esez bonvenanta! Che oficala situo dil Uniono por la Linguo Internaciona Ido (ULI).
Ido esis developata da la Delegaciono por l'Adopto di Internaciona Helpolinguo, qua kunvenis en Paris, 1907 (College de France).
Quale e pro quo membresar a la Uniono por la Linguo Internaciona (Ido)?

Listo di problemi urjante diskutenda e solvenda pri la linguo e l’Idistaro Lektez pluse ...
Linguala Komitato di ULI (Advoko dil ULI) Lektez pluse ...


Aktivesi dil Idistaro e di ULI en la yari 2016 e 2017

Aktivesi dil Idistaro e di ULI en la yari 2013 til 2015

Aktivesi dil Idistaro e di ULI en la yaro 2012

Aktivesi dil Idistaro e di ULI en la yaro 2011

Aktivesi dil Idistaro e di ULI en la yaro 2010

Aktivesi dil Idistaro e di ULI en la yaro 2009

Jose Cossio publikigis podkasto 29

Jovdio 2009-12-31: Nia samideano Jose en la idolisto: "Me jus publikigis mea maxim recenta Idala Podkasto, la numero 029. Voluntez askoltar ol che Ido Sonora! e Parolez Ido ye la sequanta ret-adresi: Ido Sonora!, Parolez Ido
Temi: Houston divenas l'unesma grand urbo qua havas lesbiana urbestrino, Lumoza spiralo en la cielo surprizas Norvegia, Virgin Galactic prizentas la Spaconavo Du. Longeso: 7 minuti 45 sekundi."

Jerry Muelver e Partaka publikigas nova versiono di la Pesch-radikaro

Mardio 2009-12-29: Lasta semano nia diligenta samideani Jerry Muelver e Partaka preske finis la versiono 1.0 di la Radikaro da Marcel Pesch. La nova versiono di la Pesch e di la Möller Radikaro (2009-02) esos bona fundamento por la nova Linguala Komitato. Esis granda plezuro vidir la progreso en la listo IdoCatalaOccitan semano por semano. On povas vidar versiono 0.9 di la radikaro hike. Reviso 1.0 nun esas hike.

Ferdinand Möller publikigis nova versiono di la Ido-Germana radikaro

Mardio 2009-12-29: Nia samideano Ferdinand Möller e la Ido-Amiki Berlin pubkikigis nova versiono di la "Ido-Germana radikaro". Ol esas en la formato A6 e havas 313 pagini. La Möller radikaro nun kontenas anke gramatikala parto ed nova, neoficiala, Ido-vorti. La libro kustas 10 Euro ed esas komendebla ye la Arkivo di la Germana Ido-Societo.

La Germana Ido-Societo publikigis la Mikra Buletino 2009-12

Lundio 2009-12-28: La Germana Ido-Societo publikigas nova senkusta Ido-kayero en la formato PDF. En la edito 2009-12 esas texti pri la Expolingua (Germana), Tübingen (Ido) e Ido-kurso (Germana). On povas komendar la kayero hike.

Linguala Komitato di ULI: Nuntempe non kandidati

Mardio 2009-12-23: La ULI-sekretario Loic Landais skribis en la linguolisto "l'afero progresas e la Direktanta Komitato di ULI studias ca-instante la 9 kandidatesi recevita por membresar a la Linguala Komitato di ULI. Sendube la rezultajo eventos ye la komenco 2010."

www.ido.li salutis 45.000ma vizitanto hodie nokte

Venerdio 2009-12-18: Hodie matine ni povis salutar nia 45.000ma vizitanto ye la ULI-retsituo. Komenco Junio 2009 ni havas 39.000 ed komenco Septembro 41.500 vizitanti hike. Quon la 45.000ma vizitanto vidis? Tu povas vidar lo hike.

Texto pri Tübingen en la Ido-Wikipedio

Sundio 2009-12-13: Dro T. Schmidt publikigis en la Ido-Wikipedio kontributo pri la urbo di la sequanta Ido konfero internaciona. Ol esas situita en la federala-lando Badenia-Wurtemberg en la sudo-westo di Germania, cirkume 45 kilometri sudala de Stuttgart. En la yaro 2008 Tübingen havis 85.344 habitanti. La kompleta texto hike.

Nova Ido-landi deskovris

Jovdio 2009-12-10: En la ampleso di la interreto on deskovris nova Ido-landi. La Libera Republiko di la Merkelli hike, regretinde la oficiala linguo di la Merkelli, Ido, esas nur rare uzata ibe. Ma en la Forum onu povas babilar en Ido anke. Altra lando esas Novidia ibe nur vivas mulieri nun.

KURIERO INTERNACIONA 2009-02 aparis

Sundio 2009-12-06: Jean Martignon parsendis la numero 2/2009 di KURIERO INTERNACIONA al la abonanti. Kontenajo: La misterio di la Sfinxo, Kosmetiki por la Mohamedistini, Alexandros la Granda, Ladakh, anciena Tibetala rejio. Por lektar anciena numeri di KURIERO INTERNACIONA, on povas "click"-ar sube: http://sites.google.com/site/editeriokrayono/kurierointernaciona." La yarala abono nur esas 10 EUR por quar kayeri. Skribez al jeanmartignon-ye-minitel-punto-net.

Antonio Martinez publikigis Ido-kurseto por infanti

Sundio 2009-12-06: Ye la adreso http://linguoido.ning.com/forum/topics/kurseto-por-infanti nia samideani publikigis bela kurso por infanti en la formato pdf. Anonio Martinez "Voluntez dicar a me erori o quon me devus chanjar. La kurso esas tota skribita en Ido, nam me kredas ke l'infanti ne lernos Ido sola, ma kun adulti."

Ido-A4 Kalendario 2010 por imprimar

Saturdio 2009-11-28: Dro Groth facis bilatera kalendario por 2010. On povas vidar la kalendario hike.

KURIERO INTERNACIONA nr. 4/2008 esas enretigita

Saturdio 2009-11-21: Nia samideano Sro Martignon en Idomerkato "Nia amiko Fernando Tejon savigis da me ke KURIERO INTERNACIONA nr. 4/2008 jus enretigesis. A ti qui ne abonas ica kayereto, esos surprizo, quon me opinionas probable agreablesos." La chipa yarala abono nur esas 10 EUR por quar kayeri. Videz la kayero hike

Un Frazo: Decendo di nia lingui

Jovdio 2009-11-19: La decendo e dendrogramo* di nia lingui: Ido, Esperanto, Novial, Occidental,Volapük, Franca, Angla, Germana, Interlingua, Catala, Omnial, Populido, Euriko, Folkspraak, Rusa, Espanol, Omnial, Slovioski, Italiano ed hike ...

Adrián Pastrana enretigis Progreso 179 (Oktobro-Decembro 1955)

Saturdio 2009-11-07: Kontenajo: La voyo adavane I (BCS), Reinhold Zeidler 1871-1955 (Anderegg-Gurtner), Quale me divenis Idisto (Cornioley), Ido-Kroniko, Ido-Libri e Propagili, Linguala suplemento. Videz hike!. Kompleta listo dil anciena Progreso revui hike!. Yen esas altra versiono, facita kun un pagino originala ye un pagino pdf hike.

Ido-Amiki Berlin ye la Expolingua 2009 en Berlin

Merkurdio 2009-11-04: Ye la 20-22ma di Novembro okazos en Berlin la exposeyo Expolingua. La Ido-Amiki havos du raporti. Ye la 22.11. 13:30 kloki parolos Günter Schlemminger pri "La linguo internaciona Ido – ecelanta moyeno por racionalismo mondala komunikado" (Germana linguo), ye 16:30 kloki Dr. Detlef Groth raportis pri "Internaciona helpolingui – un komparo" (Angla linguo). Yen la kompleta programo di Expolingua 2009.

En Germana jurnalo "Neues Deutschland" aparis raporto pri Ido-Amiki

Merkurdio 2009-10-28: Lasta semano aparis longa raporto pri la Ido-Amiki Berlin ed lia preparo por la Expolingua en novembro. Unu povas lektar la raporto en Germana linguo hike.

Ido-babileyo omna Jovdio 21:00-22:00 kloki MET

Merkurdio 2009-10-21: Se tu volas babilar kun altra Idisti usez la ULI-babileyo hike .... Ni renkontras omna Jovdio vespere ye 21:00 til 22:00 kloki MET. Nun esas (Idoday) 10:52 MET. Finis sucesoza, kin Idisti renkontris e babilis pri "Deo el la Mondo". Til rebabilo ye la sequanta Jovdio ...

Ido-Saluto 2009-04 aparis

Sundio 2009-10-18: La Ido-Amiki Berlin publikigis la lasta numero di Ido-Saluto! por 2009. Kontenajo: Artikli pri Lise Meitner, Joseph Haydn, Otto Warburg. "Mea vidpunti pri l'Ido-renkontro 2009" da Gael Richard, "Pri recenta aktivaji" da D-ro Thomas Schmidt, ed altra artikli. La membri dil Germana Ido-Societo anke recevis kalendario 2010 kune kun la kajero dil Ido-Saluto! Pri abono di Ido-Saluto! lektez hike ....

PROGRESO 344 aparis

Saturdio 2009-10-10: Pos pauzo dum kelka monati fine redaktesis la numero 344 di la chefa revuo di ULI PROGRESO.
La provizora redakteri esas Loic Landais (Francia) e Hans Stuifbergen (Nederlando).
On trovas listo dil kontenajo di PROGRESO 344 hike.

Nova Radikaro Idala da Pesch publikigesis kom pdf

Merkurdio 2009-10-07: Jerry Muelver (Nord-Amerikana Ido-Societo) ed Hermann Philipps (Germana Ido-Societo) facis nova PDF-versiono di la radikaro da Marcel Pesch (1964). Onu povas lektar ol hike.

KURIERO INTERNACIONA 2009-01 aparis

Lundio 2009-09-21: Jean Martignon parsendis la numero 1/2009 di KURIERO INTERNACIONA. "Esos agreabla surprizo a la abonanti, nam danke la konceptala laboro da Fernando Tejon KURIERO INTERNACIONA agas plusa pazo vers la profesionaleso." Ye la Idomerkato-listo Jean Martignon anke informis la Idisti: "Ke nia amiko Fernando Tejon kreis novas retala pagino por remplasar olta qua destruktesos dumoktobre. Koncerne KURIERO INTERNACIONA, ultre la transferita numeri, plusa numero aparas nome la nr. 3/2008 jus enregigesis. Por lektar ol e rividar la anciena numeri di KURIERO INTERNACIONA, on povas "click"-ar sube: http://sites.google.com/site/editeriokrayono/kurierointernaciona." La chipa yarala abono nur esas 10 EUR por quar kayeri.

Ido-Amiki Berlin publikigis PDF-versioni de Ido-Saluto 2007 ed 2008

Saturdio 2009-09-12: Ye lia frontispico la Ido-Amiki publikigis PDF-versioni de jurnalo "Ido-Saluto". Atencez: Yaral abono por recevar la aktuala jurnali de "Ido Saluto" nur kustas 5 EURI o 15 EURI kun DIG membreso. Videz hike ....

Dro Groth publikigas interaktiva vortari Angla-Ido, Germana-Ido, Franca-Ido, Hispana-Ido, Italana-ido

Merkurdio 2009-09-09: Pos la interaktiva Germana-Ido (Auerbach) vortaro Dro. Groth anke publikigas versiono Angla-Ido, Franca-Ido, Hispana-Ido, Italana-Ido e moderna vortaro Germana-Ido. La programo esas utila por IE, FF, Opera, Safari ed Konqueror ma unesma vorto-sercho en FF ed IE esas lenta -- Opera, Safari ed Konqueror esas sempre rapida!! Utiligo: skribez la komenco dil vorto, qua to volas serchar e presez ENTER!


Lenadi MOUCINA publikigas Vorteko 1.0

Jovdio 2009-09-03: Lenadi: "VORTEKO es nur programo por skribar Idolinguo ed la verifiko de ortografio es la vera helpo por la skribanto quan Vorteko adportas." Se tu volas uzar la programo (Win, Linux, BSD, Mac-OSX, ...): Vizitez http://danielmacouin.chez-alice.fr/vorteko/vorteko.htm

Kalendario 2010 aparis

Merkurdio 2009-07-29: La Idoamiki Berlin editis posh-kalendario por la yaro 2010. Segun nia savo ol esas la unesma Ido kalendario depos 1935. Ol havas 96 pagini, esas en la A6 formato. Onu povas komendar la kalendario por 3 Euro plus afranko hike. Samideani qua volas vidar nur la kalendario povas uzar la PDF hike.

Adrián Pastrana enretigis Progreso 178 (Julio-Septembro 1955)

Lundio 2009-07-27: Kontenajo: La mondo kalendario; Respondo a Broadripp; Linguala suplemento. Videz hike!. Kompleta listo dil anciena Progreso revui hike!

Ye la 20ma di julio 2009: 40.000esma vizitanto ye la ULI situi

Lundio 2009-07-20: Ni povis salutar la 40.000esma vizitanto ye la ULI situi. Videz quon lu vidis hike!

L'Internaciona Ido-renkontro 2009

Sundio 2009-07-19: eventis dum la tempo inter la 16ma e la 18ma di julio 2009 en la chefurbo di Latvia, Riga ed inter la 18ma e la 22ma di julio 2009 en la chefurbo di Estonia, Tallinn. Lektez pluse ...

Ido-Saluto 2009-03 aparis

Venerdio 2009-07-17: Ecelanta muliero - Catharina Elisabeth Goethe, Ännchen von Tharau, Mendelssohn Bartholdy, Jahreshauptversammlung 2009, G.Anton: Jacques Bol e me - bona amiki dum multa yari, Macau, La sen-voca linguo di la Indiani Por nia komencanti, Enigmato Lektez pluse ...

Jacques Bol †

L'Idistaro trauras pri l'olima redaktero di "PROGRESO" e honoruma membro dil Direktanta Komitato di ULI, nia kara samideano Jacques Bol.
En granda trauro la gefilii di nia samideano Jacques Bol informis l'Idistaro, ke lia patro mortis en sundio, la 03ma di mayo 2009. La tota Idistaro trauras.
Lektez pluse ...


Aktivesi dil Idistaro e di ULI en la yaro 2008

Retre a la frontispico

Novajeti da Sro Martignon

(:includeupload ULI/shorts.html:) (:pmfeed feed='http://rss.groups.yahoo.com/group/idolisto/rss/index.xml' max_count=12 showpubdate=true:)